Gender tenglik

.

O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi vazirining "ayollarni zulm va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risida "gi qonunining ijrosi to'g'risida" gi buyrug'i

9-sentabr 2019-yil
image
info@uzedu.uz
@uzedu
/uzedu.uz
@uzedu
/uzedu